Szaktanfolyamok

GKI C alapképzés

Kapcsolatfelvétel

TÁJÉKOZTATÓ a TEHERGÉPKOCSIVEZETŐI ALAPKÉPESÍTÉS szaktanfolyamhoz és vizsgához.

Tehergépkocsi-vezetői alapképesítést a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott azon személyeknek kell megszereznie, aki:

aki C1; C1+E; C; C+E; kategóriájú vezetői engedélyét 2009. 09. 09-e után szerezte meg

A fentiekben nem említett gépkocsivezető részére az alapképesítés megszerzése nem kötelező.

Alapképesítést szerezhet:

 • EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van
 • Nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

A szakmai alap- és továbbképzésre NEM kötelezett gépjárművezetők köre:
Aki olyan járművet vezet:

 • amelynek max. engedélyezett sebessége 45km/h-t nem haladja meg
 • amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben
 • amely forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy még nem helyeztek forgalomba
 • amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak
 • amelyet oktatás vagy vizsgáztatás céljából használnak
 • amely személyes használatban van, és amellyel közúti közlekedési szolgáltatást nem végeznek
 • amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához.

Szakmai alapképzésre kötelezettek vizsgáinak és a GKI kiadásának kezdő időpontja:
C1; C1+E; C; C+E; kategóriájú vezetői engedély esetén 2009. 09. 10.

Felmentések:
Az “Előírások alkalmazása” elméleti vizsgatárgyból nem kell alapképesítési vizsgát tennie annak a gépkocsivezetőnek, aki rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel (árufuvarozó-vállalkozó, illetve autóbuszos személyszállító-vállalkozó).

Tanfolyam óraszámai:
Elméleti tantermi képzés 30 óra alatt vagy e-learning alapú képzés önálló időbeosztás szerinti haladási sebességgel.

Gyakorlati 14 óra

Árak Vas megyében:

 • 276.000,- Ft

Árak Fejér megyében:

 • 320.000,- Ft

Áraink az itt megjelentektől városonként és a beiskolázottak létszámától eltérőek lehetnek.

Az alapképesítés megszerzésére vonatkozó előírások:

Vizsgatárgyak és idők:

I. Elméleti vizsgatárgyak:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon)
 • Előírások alkalmazása (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon)
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon)
 • Esettanulmány készítése (az adott témakörben az ismeretek írásban történő kifejtése)

II. Gyakorlati vizsgatárgyak:

 • Járművezetés a közúti forgalomban (autópályán, autóúton, városi főútvonalon a rendeletben meghatározott járművön, szakoktató és vizsgabiztos jelenlétében)
 • A járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek (tétel húzása után szóban illetve gyakorlatban vizsgabiztos illetve technikai rendező jelenlétében)
 • Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (alkalmas tanpályán illetve engedélyezett szimulátor berendezésen vizsgabiztos illetve szakoktató jelenlétében)

A tananyag megtalálható az alábbi tankönyvekben:

 • Teherautóvezetés európai szinten I: A biztonsági szabályokon alapuló járművezetés
 • Teherautóvezetés európai szinten I: A biztonsági szabályokon alapuló járművezetés
 • Teherautóvezetés európai szinten I: A biztonsági szabályokon alapuló járművezetés

 
A tanfolyamdíj és vizsgadíj befizetésének módja:

 • átutalási postautalvánnyal,
 • Kft. pénztárába közvetlenül, számla ellenében.
 • Esedékessége a tanfolyam indításakor.
Kapcsolatfelvétel

Kapcsolat

Szombathely, Mártírok tere 5. (Uránia udvar)
Szombathely, Puskás Tivadar u. 7.
Celldömölk, Széchenyi u. 2.
Sárvár, Batthyány u.9.
Körmend, Rákóczi u.39.
Pápa, Szent István u.12.
Ajka, Rákóczi u.6.
Székesfehérvár, Prohászka út 4.
Zalaegerszeg, Rákóczi út 10-22.
Lenti, Kossuth u. 3. (Nem ügyfélfogadó)